Nye bøker

Språklig mangfold og læring : didaktikk for flerspråklige klasserom

Språklig mangfold og læring : didaktikk for flerspråklige klasserom

; ;

ISBN
9788205505759
Innbinding
Heftet
Type
Generell pedagogikk
Forlag
Gyldendal akademisk

Denne boka gir læreren i det flerspråklige klasserommet en didaktisk håndsrekning i form av forskningsbasert kunnskap, inspirasjon og praktiske forslag. Denne vitenskapelige antologiengir læreren i det flerspråklige klasserommet en didaktisk håndsrekning i form av forskningsbasert kunnskap og metodiske forslag. Fokus er på norskfaget samt på digital kommunikasjon. Forfatterne viser blant annet hvordan arbeid med grammatikk og med skjønnlitteratur samt brukt av digitale verktøy kan øke læring i elevgrupper med språklig mangfold.
Forfatterne har lang erfaring fra arbeid i lærerutdanning og solid bakgrunn fra utviklingsarbeid og forskning på flerspråklighet og interkulturelle relasjoner.