Kråkerøytalen og Gerhardsen valg

Sted Litteraturhuset Fredrikstad

Hjemmeside

For Einar Gerhardsen ble den kalde krigen og bruddet med «arbeiderstaten» Sovjet følelsesmessig opprivende. Arbeiderpartiets utvikling fra klassekamp og revolusjon til fredelig samarbeid og demokrati er et sentralt aspekt ved Norges moderne historie. Gerhardsens store oppgjør med sin ungdoms politiske idealstat skjedde på Folkvang kulturhus på Kråkerøy skuddårsdagen 29. februar 1948, det vi kjenner som Kråkerøytalen.

Rune Gerhardsen leser utdrag fra sin fars tale og forteller anekdoter om hans forhold til Sovjetunionen.

Eirik Wig Sundvall, doktorgradsstipendiat i historie og forfatter av boken Gerhardsens valg – Arbeiderpartiets tunge avskjed med Sovjetunionen 1917–49, forteller.