Nye bøker

Ekspropriasjon

Ekspropriasjon

ISBN
9788202596811
Innbinding
Innbundet
Type
Jus
Forlag
Cappelen Damm akademisk

Ekspropriasjon inneholder først en kort innføring i hva ekspropriasjon er og prinsippene for erstatning. Videre går forfatterne grundig inn i en rekke praktiske og sentrale emner fra ekspropriasjonsretten:Ekspropriasjonsprosessen
Salgsverdi med påslag som grunnlag for ekspropriasjonserstatning
Reguleringsplanens betydning for ekspropriasjonserstatningen. Særlig om veier og offentlige anlegg
Reguleringsplaner og ekspropriasjonserstatning. Særlig om strøksprisprinsippet
Bruksverdierstatning og tilpasningsplikten
Gjenervervsprinsippet
Erstatning for ulemper fra veitrafikkanlegg
Fordeler tiltaket medfører for gjenværende eiendom
Det ekspropriasjonsrettslige differanseprinsipp
Rettigheters vern ved ekspropriasjon

Boken er nyttig for alle som arbeider med ekspropriasjonsrett i teori og praksis. Den egner seg også for studenter som vil fordype seg i faget.