Nye bøker

Digitalisering i sykepleietjenesten : en arbeidshverdag i endring

Digitalisering i sykepleietjenesten : en arbeidshverdag i endring

ISBN
9788202646790
Innbinding
Heftet
Type
Sykepleie
Forlag
Cappelen Damm akademisk; NOASP

Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Helsetjenesten er inne i en brytningstid hvor betingelser endres og etablerte måter å arbeide på er satt under press. En endring som har betydning for sykepleietjenesten, er den økende digitaliseringen hvor nye informasjonssystemer lever parallelt med papirbaserte og analoge systemer. Vi har i denne boka samlet bidrag fra forskere fra et bredt spekter av fagområder og forskningstradisjoner. Formålet er å tematisere sentrale perspektiver på informasjons- og dokumentasjonsarbeidet i sykepleietjenesten i en tid med økt digitalisering. Det gjør vi ved å sette søkelys på pasientens endrede rolle, sykepleierens journalføring og noen sentrale verktøy som har betydning for kvalitet og samhandling i helsetjenesten.