Nye bøker

Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn

Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn

ISBN
9788202665951
Innbinding
Heftet
Type
Generell pedagogikk
Forlag
Cappelen Damm akademisk; NOASP

Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn inneholder diskusjoner om hva menneskeverd kan være og belyser dette fra ulike teoretiske ståsteder. Antologien består av ni kapitler om menneskeverd i typiske «menneskefag» i skolen.


Forfatterne av denne antologien ønsker her å fremme både deskriptive og normative bidrag om verdigrunnlag og praksiser i skole og samfunnsinstitusjoner. Menneskeverd - en utfordring for skole og samfunn tar også sikte på å utforske verdighet med en tverrfaglig tilnærming innen humaniorafag, som drar veksel på samfunnsfag, filosofi, sosiologi, religionsfag, språkfag, estetikk, pedagogikk og spesialpedagogikk.


Bidragene til antologien kommer fra forskere fra ulike fagfelt og de teoretiske og empiriske inngangene til hovedtemaet er ulike.