Nye bøker

Verdier i konflikt : etikk i et mangfoldig samfunn

Verdier i konflikt : etikk i et mangfoldig samfunn

ISBN
9788202675295
Innbinding
E-bok
Type
Filosofi / idéhistorie ebøker
Forlag
Cappelen Damm akademisk

Vi lever i et mangfoldig samfunn preget av forskjellige og til dels motstridende verdier. Noen ganger skaper de fellesskap. Andre ganger fører de til verdikonflikter. I denne boken skriver tolv norske forskere om slike verdikonflikter og måten de utspiller seg på i arbeidsliv og i det offentlige rom. Felles for mange av bidragene i boken er forsøket på å kaste lys over et såkalt verdimessig uenighetsfellesskap. Dette innebærer at vi er enige om å være uenige. Som samfunn kan innbyggerne forsøke å samles om noen felles, grunnleggende verdier. Fellesskapstanken kan likevel ikke forutsette at alle samfunnsmedlemmer blir enige om sine personlige verdisyn.