Nye bøker

Innføring i straffeprosess

Innføring i straffeprosess

ISBN
9788205507166
Innbinding
E-bok
Type
Jus ebøker
Forlag
Gyldendal juridisk

Boken gir en oversiktlig og enkel innføring i norsk straffeprosess.

Hovedtyngden i fremstillingen ligger på etterforskningsstadiet, med særlig vekt på bruken av tvangsmidler, men påtalestadiet og domstolsstadiet, herunder anvendelse av rettsmidler, blir også behandlet.
I tillegg behandles reglene om erstatning i forbindelse med strafforfølgning og reglene om taushetsplikt og inhabilitet. Aktørene i straffeprosessen presenteres i et eget kapittel.
Boken er primært skrevet for studenter ved Politihøgskolen, men den vil også kunne være nyttig for andre som trenger en introduksjon til straffeprosessen, f.eks. studenter ved de juridiske fakultetene eller personer som på ulike måter kommer i kontakt med strafferettspleien i sitt arbeid.