Nye bøker

Alminnelig strafferett i et nøtteskall

Alminnelig strafferett i et nøtteskall

ISBN
9788205516199
Innbinding
Heftet
Type
Jus
Forlag
Gyldendal

Boken retter seg mot studenter og andre som ønsker en god oversikt over strafferett.
Alminnelig strafferett i et nøtteskall gir en innføring i den alminnelige strafferetten, med utgangspunkt i straffeloven 2005. Hovedvekten i fremstillingen er lagt på de generelle vilkårene for straffansvar, men det gis også en oversikt over reaksjonssystemet.
Fremstillingen er i første rekke skrevet med tanke på studenter ved de juridiske fakultetene, men vil være av interesse for alle som ønsker en oversikt over gjeldende norsk strafferett.