Nye bøker

Organisasjon og ledelse : i helsefag og sykepleie

Organisasjon og ledelse : i helsefag og sykepleie

ISBN
9788205522725
Innbinding
Heftet
Type
Helse- og sosialfag, diverse
Forlag
Gyldendal

Organisasjon og ledelse - i helsefag og sykepleie gir en innføring i begreper, teorier og fenomener som er relevante for å lede og organisere arbeid i helse- og omsorgssektoren.

Boka er inndelt i tre deler. Den første delen omhandler ledelse, og belyser ulike ledelsesteorier samt hvordan ledelse kan relateres til kjønn og mangfold.
I del 2 drøftes forutsetningene og rammene for ledelse, og viser betydningen av å sette pasienten i sentrum for samhandling.
Del 3 omhandler kvalitet og kvalitetsutvikling, og knyttes til innovasjon og endring. I tillegg belyses arbeidshelse og pasientorientert ledelse.
Hensikten med denne boka er å vise hvordan organisering og ledelse er viktige faktorer for helsepersonell uansett hvor og på hvilket nivå man arbeider. Målet er å bidra til utvikling av leserens egne ledelsesferdigheter, samt skape forståelse for viktigheten av organisering og ledelse i helseorganisasjoner.
Boka henvender seg til både praktikere, ledere og studenter, og stoffet er formidlet i et tilgjengelig og klart språk. Kunnskapen som presenteres, er forskningsbasert, men relateres også til konkrete eksempler fra praksis. Figurer, caser og oppsummeringer er godt egnet til å kunne oversette kunnskapen til leserens egen kontekst.