Nye bøker

Lærebok i bedriftsskatterett

Lærebok i bedriftsskatterett

;

ISBN
9788205526242
Innbinding
Heftet
Type
Jus
Forlag
Gyldendal

Lærebok i bedriftsskatterett gir en bred og oversiktlig innføring i skatterett for næringsdrivende.

Boken behandler alle sentrale regler for bedriftsbeskatningen og redegjør for forholdet mellom regnskap og skatt. Innen selskapsbeskatningen belyses bl.a. skattereglene for aksjeselskaper, aksjonærer og deltakere i deltakerbeskattede selskaper. Juridiske spørsmål blir grundig gjennomgått, og boken har mange praktiske eksempler og oppgaver med løsning. Blant annet gjennomgås en rekke dommer fra Høyesterett og også avgjørelser fra EF-domstolen og EFTA-domstolen. Satser, beløpsgrenser mv. er basert på skattevedtaket for 2019.
Boken er velegnet som hjelpemiddel til både jusstudier og økonomistudier; i tillegg vil den være nyttig for næringsdrivende og andre praktikere.