Nye bøker

Grunnleggende ernæringslære

Grunnleggende ernæringslære

; ; ;

ISBN
9788205528758
Innbinding
E-bok
Type
Ernæringslære ebøker
Forlag
Gyldendal akademisk

Grunnleggende ernæringslære er en basisbok om menneskets ernæring og kostens betydning for god helse.

Det er lagt særlig vekt på betydningen av samspillet mellom kosthold og fysisk aktivitet for god helse. Teksten i denne tredje utgaven er oppdatert på sentrale områder i henhold til nyere forskningslitteratur. Boka er spesielt tilpasset norske forhold.
Den henvender seg til en bred gruppe av studenter i universitets- og høyskolesektoren, blant annet innenfor medisin, ernæring, idrettsfag og fysioterapi og andre studentkategorier innenfor forebyggende og helsefremmende fagområder.
Boka gir også et godt grunnlag for videre studier innenfor mer spesialiserte, tilgrensende områder som klinisk ernæring, samfunnsernæring og næringsmiddelteknologi.