Nye bøker

Grunnleggende bedriftsøkonomi

Grunnleggende bedriftsøkonomi

; ; ;

ISBN
9788205529083
Innbinding
E-bok
Type
Økonomi / regnskap / revisjon ebøker
Forlag
Gyldendal

Med lett tilgjengelig teori, en rekke eksempler og et rikt utvalg av oppgaver gir boka god forståelse av grunnleggende bedriftsøkonomi.

I denne reviderte utgaven er teksten oppdatert og forbedret, og det er blant annet tatt med flere regnearkeksempler. Oppdateringene er basert på tilbakemeldinger fra studenter og forelesere som benytter boka. Boka inneholder kontrollspørsmål, sammendrag og oppgaver til hvert kapittel.
Boka tar sikte på å dekke innføringsemnet i bedriftsøkonomisk analyse i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Boka er også aktuell for andre tilsvarende kurs på høgskolenivå.
På bokas nettsider, www.gyldendal.no/bedanalyse, finnes løsningsforslag til oppgavene i boka og annet tilleggsstoff.