Nye bøker

Møter mellom mennesker : innføring i interkulturell kommunikasjon

Møter mellom mennesker : innføring i interkulturell kommunikasjon

ISBN
9788205529106
Innbinding
E-bok
Type
Medie- og kommunikasjon ebøker
Forlag
Cappelen Damm akademisk

Møter mellom mennesker gir en grundig innføring i fagfeltet interkulturell kommunikasjon.

Boken gir innblikk i viktige begreper, kommunikasjonsteorier, analysemetoder og etiske utfordringer. Men boken har også et praktisk siktemål: å belyse temaer som møtet med fremmede språk, bruk av tolk, uvant kroppsspråk, ulik forståelse av tid, flytting, bruk av makt og hvordan man kan håndtere kulturelle konflikter. Denne lettleste og rikt illustrerte boken vil passe for studenter ved høgskoler og universiteter og alle som møter interkulturelle arbeidssituasjoner i Norge og i utlandet, for eksempel i skoleverket, helse- og sosialsektoren, offentlig forvaltning, bistand, reiseliv og næringsliv. Det vil bli utviklet egne nettressurser til boken.