Nye bøker

Moderne mikroøkonomi : for digital arbeidsbok, se modernemikro.no

Moderne mikroøkonomi : for digital arbeidsbok, se modernemikro.no

;

ISBN
9788205529151
Innbinding
E-bok
Type
Sosialøkonomi ebøker
Forlag
Gyldendal

En lærebok for innføringskursene i mikroøkonomi ved høgskoler og universiteter.

Forfatterne gir med Moderne mikroøkonomi en bred tilnærming til faget, og de har lagt vekt på å bruke relevante eksempler for å lette tilgangen til stoffet. I tillegg til de sentrale temaene innenfor mikroøkonomifaget, inklusive oligopolteori og spillteori, drøftes betydningen av teknologiutvikling, produktivitetsvekst og de langsiktige utviklingstrekkene i en økonomi.

Den fjerde utgaven av boka inneholder oppdaterte eksempler og fagstoff. Det er også et eget kapittel om adferdsøkonomi.
Forfatternes brede bakgrunn, både fra forskning, rådgivning og undervisning, gjør Moderne mikroøkonomi til en faglig solid, velskrevet og pedagogisk godt tilrettelagt lærebok.