Nye bøker

Migrasjon, helse og profesjon

Migrasjon, helse og profesjon

ISBN
9788205536548
Innbinding
E-bok
Type
Helse- og sosialfag, diverse ebøker
Forlag
Gyldendal

De siste femten årene har internasjonal migrasjon økt betraktelig, og helsepersonell møter daglig brukere med migrasjonsbakgrunn i sin yrkesutøvelse. En kulturelt mer sammensatt befolkning utfordrer helseprofesjoners kunnskapsgrunnlag, verdier og holdninger. Behovet for økt innsikt i brukernes forventninger, kunnskap og behov er derfor økende.
Denne vitenskapelige antologien setter søkelyset på
- sentrale aspekter ved migrasjon og profesjonsutøvelse i helsetjenesten
- ulike situasjoner brukere med migrasjonsbakgrunn befinner seg i som barn, voksne og eldre
- aktuell kunnskap som helsepersonell må tilegne seg for å øke tjenestekvaliteten
- hvilke erfaringer helsepersonell med utenlandsk bakgrunn kan møte i Helse-Norge

Boken egner seg som pensum for studenter på bachelor- og masternivå i helse- og sosialfagene, men er også aktuell for profesjonsutøvere og beslutningstakere i helse- og sosialinstitusjoner.