Nye bøker

Ungdom på 1950-tallet : kald krig, atombomber og  rock'n roll : roman

Ungdom på 1950-tallet : kald krig, atombomber og rock'n roll : roman

ISBN
9788230344347
Innbinding
Innbundet
Type
Romaner
Forlag
Forlaget Opus

1950-tallet er vel det tiåret etter krigen som har snudd mest opp ned på folks hverdag, og mange jevnaldrende vil nok nikke gjenkjennende til mye av det som skildres i denne boken. Tekniske nyvinninger spredte seg først og fremst fra Amerika og folk fikk stadig nye hjelpemidler i arbeid og hjem. Videregående skole ble tilgjengelig for alle, og var nok det som hadde mest betydning for utjevning av klasseskillene i samfunnet.
Til stor forbauselse, og ofte også skepsis, ser de voksne på at ungdommen får nye idoler og moter, lytter og danser til rock'roll-musikk. Et lite opprør er i gang.
Men bakteppet er dystrere. Tiåret starter med Koreakrigen og fortsetter med "kald krig" og videre opprustning. Bilder av soppskyer etter atomsprengninger kommer i avisen, Norge kommer under NATO-paraplyen, vernepliktstiden økes kraftig og bygging av tilfluktsrom skyter fart. Til tross for dette, femtitallet blir i ettertid betraktet som et optimistisk og fremgangsrikt tiår, og la grunnlaget for videre fremgang og velstand.