Nye bøker

Fordom og forventning : ei handbok i rettshistorisk metode

Fordom og forventning : ei handbok i rettshistorisk metode

ISBN
9788281520554
Innbinding
Heftet
Type
Jus
Forlag
Akademisk publisering

Tema for boka er kontekstualisering, omgrepshistorie, historisk komparasjon og intertekstuell lesing som metodiske grep ved bruk av rettshistoriske kjelder. Desse tema er handsama på bakgrunn av refleksjonane til åtte rettshistorikarar rundt eigen metodebruk.