Nye bøker

Innføring i straffeprosess

Innføring i straffeprosess

ISBN
9788205507166
Innbinding
E-bok
Type
Jus ebøker
Forlag
Gyldendal juridisk

Boken gir en oversiktlig og enkel innføring i norsk straffeprosess. Hovedtyngden i fremstillingen ligger på etterforskingsstadiet, med særlig vekt på bruken av tvangsmidler, men påtalestadiet og domstolsstadiet, derunder anvendelse av rettsmidler, blir også behandlet. I tillegg behandles reglene om erstatning i forbindelse med strafforfølgning, og reglene om taushetsplikt og inhabilitet. Aktørene i straffeprosessen presenteres i et eget kapittel.