I litterær kalender får du en oversikt over alle typer arrangement med essens av litteratur. Bokmesser, forfatteropplesninger, diktopplesninger, utdeling av litteraturpriser, forfattersigneringer, kurs, seminar, foredrag, boklanseringer med mer.

Legg til arrangement

Litterær kalender

-

Virak. Konferansen for universitets- og høgskolebibliotek

Tema: Åpen framtid – muligheter for bibliotekene
Ofte oppfattes framtiden som en trussel for bibliotekene. Hva vil kunstig intelligens og andre teknologiske nyvinninger ha å si for vår rolle som bibliotekarer, og videreutvikling av våre tjenester? Hvordan vil bibliotekene se ut i framtiden? Vil det være plass for oss når stadig flere oppgaver automatiseres?
Samtidig åpner teknologien for nye, spennende muligheter. Kan vi finne nye måter å jobbe på som gjør oss mer effektive, strukturerte og spesialiserte? Kan vi bli mer personlige i våre tjenester når vi bruker mindre tid på tradisjonelle oppgaver? Gir det oss mulighet til å arbeide mer med veiledning, formidling, utvikling og forskning? Frigjør det mer tid til å utvikle kompetanser og ferdigheter slik at vi øker vår synlighet og relevans overfor våre brukere?

Hjemmeside

Sted Universitetet i Stavanger

Litterær hagefest i Adrianstua

Trøndersk forfattarlag og Norsk Forfattersentrum inviterer til Litterær hagefest i Adrianstua 2019.
Vi byr på nye bøker, roseutdeling, barnebokprogram og hagefestkunst!

Hjemmeside

Sted Adrianstua, Ringvebukta, Trondheim

-

Litteratursymposiet i Odda

Litteratursymposiet i Odda står i ei særstilling fordi litteraturen og staden er så tett knytta saman. Den lokale forankringa i alle ledd gir arrangementet ein heilt spesiell energi og atmosfære, og publikumstalet aukar for kvart år. Fleire av arenaene på symposiet er allereie legendariske både i industrihistoria, lokalhistoria – og etter kvart også i litteraturhistoria: Lindehuset i det nedlagde smelteverket, Hardanger Hotel, Odda Kino, Meieriet og fabrikkane i Odda.

Hjemmeside

Sted Odda

-

Bokmessen i Frankfurt

Norge er gjesteland på årets bokmesse i Frankfurt.

Hjemmeside

Sted Frankfurt, Tyskland