Nye bøker

Folkehelse : en tverrfaglig grunnbok

Folkehelse : en tverrfaglig grunnbok

ISBN
9788202682927
Innbinding
E-bok
Type
Helse- og sosialfag, diverse ebøker
Forlag
Cappelen Damm akademisk

Folkehelse - en tverrfaglig grunnbok presenterer et tema som er blitt en stadig viktigere del av det faglige innholdet i ulike utdanninger. De to første kapitlene definerer folkehelse og beskriver utviklingen av folkehelse i relasjon til blant annet folkehelsearbeid, helsefremming og livsstilsendringer. Boka tar deretter utgangspunkt i andre etablerte fagområder og drøfter deres forhold til folkehelse.


Områdene som behandles er:kosthold
skole
kroppsøving
idrett
friluftsliv
sykepleie
treningssentre
oral helse

Boka er pedagogisk lagt opp med blant annet refleksjonsspørsmål på slutten av hvert kapittel, og med et avslutningskapittel som gir innspill til videre diskusjoner og inspirasjon til arbeid innen folkehelse.

Boka er primært rettet mot førsteårsstudenter ved grunnutdanninger på universitet og høyskoler. Målgruppen er studenter som kommer i kontakt med folkehelse som fag for første gang, som for eksempel bachelor i folkehelse eller folkehelsearbeid, mat og ernæring, kroppsøving, idrett og friluftsliv, sykepleie, oral helse eller lærerutdanningene. Boka er også relevant for andre med interesse for og arbeid innen folkehelse.