Nye bøker

Akuttmedisin : utenfor sykehus

Akuttmedisin : utenfor sykehus

ISBN
9788205514140
Innbinding
Heftet
Type
Sykepleie
Forlag
Gyldendal

Boken gir en bred og samlet fremstilling av akutte medisinske tilstander og skader, og hvordan disse håndteres prehospitalt.

Boken beskriver også de spesielle utfordringene man står overfor ved skadestedsarbeid, farlige situasjoner og masseskadetriage.
Nytt i denne 4. utgaven er et kapittel om 'Alvorlige infeksjoner og sepsis', og utdypet kunnskap om eldre og traumer.
Denne utgaven av Akuttmedisin - utenfor sykehus er rettet mot alle grupper av helsepersonell som arbeider med akuttmedisin utenfor sykehus;
- sykepleiere og paramedisinere
- bachelorstudenter i sykepleie og paramedisin
- ambulansearbeidere med bakgrunn fra videregående utdanning
- medisinstudenter
- helsepersonell i akuttmottak og AMK-sentraler