Nye bøker

Byggesaken

Byggesaken

;

ISBN
9788279972228
Innbinding
Heftet
Type
Organisasjon / ledelse / administrasjon
Forlag
Læremiddelforlaget

Byggesaken er skrevet etter den nyeste læreplanen i faglig ledelse for mesterprøven. Boka dekker fellesmodulene byggfag og brukes i tillegg på fagskolene. Boka omhandler en rekke lover, forskrifter, veiledninger og standarder som regulerer virksomheten i byggebransjen. Videre gir den kunnskap om hvordan en starter opp og driver en liten byggebedrift. Opplæringen i bransjen og spesielt fagopplæringen blir også omtalt. Videre blir helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitetssikring (KS) behandlet. Sist, men ikke minst blir byggesaken i alle dens faser og aktiviteter omtalt.
Stoffet er presentert på en praktisk og oversiktlig måte. Vi har også tatt med eksempler der vi synes det er passende.